Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Η Ευρυζωνικότητα στο Νομό Μαγνησίας

Σας παραθέτω απόσπασμα από δελτίο τύπου της Νομαρχίας Μαγνησίας σχετικά με την Ευρυζωνικότητα από το οποίο προκείπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία...

Σήμερα, στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΝΑΜ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Ευρυζωνικότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Ιωάννη Κόνσουλα, παρουσία του Νομάρχη Απ. Παπατόλια και της Γ.Γραμματέα της ΝΑΜ κας Γ. Βαλατσού, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των δεκαπέντε (15) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των δέκα (10) συνδέσεων ADSL, που είχε ανακοινώσει η ΝΑΜ ότι θα παραχωρήσει για την διάδοση της ευρυζωνικότητας στο Νομό.

Η Γ.Γραμματέας της ΝΑΜ, παράλληλα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων των ερωτηματολογίων όσων από τους πολίτες έσπευσαν να τα συμπληρώσουν κατά την διάρκεια την ενημερωτικής καμπάνιας της ΝΑΜ, παρουσιάζοντας έτσι το προφίλ του μέσου χρήστη του διαδικτύου στο Νομό.

Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε το γεγονός ότι, με βάση τα στοιχεία, οι χρήστες του διαδικτύου στο νομό είναι νέοι μεταξύ της ηλικίας των 24-41 ετών και υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Επίσης επισημάνθηκε ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι για τα θέματα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ούτε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα
μας.

Τέλος αναφέρουμε ότι, με βάση τις σχετικές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, ο πολίτης του νομού Μαγνησίας θεωρεί ότι ποσό πάνω από 20€ μηνιαίως είναι υψηλό για την πληρωμή υπηρεσίας σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τα αναλυτικά στοιχεία θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα μαζί με τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα που προκύπτουν.